Green Blue Red
çatı

Metal kenet çatılarda meydana gelen yüksek ısı ve içeride oluşan buhardan dolayı, kullanılan örtülerde erime görülür ve ömürleri kısalır. Ayrıca, metal kaplamanın altında yoğuşma olduğundan metal de korozyona uğrar ve kaplama malzemesi kısa süre sonra tamir, hatta yenileme gerektirecek oranda yıpranır.

Bu tip çatıların ömrünü uzatmak için üretilmiş. Korozyonu engelleyen  böylece alttaki taşıyıcı örtü katmanının da ömrünü uzatıyor. Metal kaplamalı tüm eğimli çatılar ve metal cephe kaplamaları için özel geliştirilmiş olan, korozyon ve neme karşı iyi bir koruma sağlayan, difüzyona açık, kabarcıklı, elastik bir ayırma tabakası. ALBAYRAK ÇATI  SİSTEMLERİ’nın taşıyıcı örtüsü üzerindeki yaklaşık 8 milimetre yüksekliğindeki bukle elyaf düğümlü yapı yastığı, metal kaplamanın alt tarafında sürekli bir hava akışı sağlıyor. Ayrıca bu yapı, çatı üstünde oluşan nemi kanalize ederek drenaj fonksiyonu da görüyor. Taşıyıcı örtünün 0,02 m Sd-Değeri (difüzyon değeri), sistem içerisinde kalan nemin merteklerden ve kaplamadan uzaklaşarak güvenli bir şekilde dışarı iletilmesine olanak veriyor. Ayrıca ürünün, Plus markalı olanında kendinden yapışkanlı bindirme kenarları da mevcut. Kabarcık yapısı, detayların kolay işlenmesi için tasarlanmış. Kabarcık yapısının yoğunluğu ısı oynamalarında çatı kaplamasının sorunsuz bir şekilde genleşmesini sağlıyor. Ayrıca her tür detay uygulamalarında, uygulama yönünden bağımsız çalışma imkânı sağlıyor.

Ses yalıtımı sağlamasının da en önemli özelliklerinden birisi. Özellikle konut projelerinde yağmur ve dolunun çarpma sesi oldukça rahatsızlık verir. Yağmur ve doludan kaynaklanan gürültü kirliliğini yaklaşık 15 dB azaltan bu işlevi sayesinde metal çatı konstrüksiyonlarındaki gürültü kirliliğini de engelliyor.

Teknik Bilgileri:
Yangın sınıfı: E, EN 13501-1,
Kabarcık yüksekliği: ~ 8 mm,
Sd-Değeri: ~ 0,02 m,
Genişlik: ~ 1,4 m,
Ağırlık: ~ 380 g/m²,
Rulo ağırlığı: ~ 17 kg,
Rulo boyutları: 30x1,5 m.

 

Günümüzde enerji kaynaklarının tükenmekte olması, bu kaynakların rasyonel bir biçimde kullanılmasını zorunlu kıldı. Bu kapsamda varolan enerjilerin boşa harcanmaması büyük önem taşıyor. Ülkemizde yeni inşa edilen ve mevcut yapılarda yalıtım konusunda son yıllarda artış gözlenmekle birlikte enerji tasarrufu açısından yeterli düzeye gelinmediği görülüyor. Özellikle su ve ısı yalıtımı, enerji kullanımı ve tasarrufunda çok önemli rol oynuyor. Binalarda ısı yalıtım önlemleriyle, bina durumuna bağlı olarak %20-70 ısı tasarrufu sağlanabiliyor. Bir binadaki toplam ısı kaybının yaklaşık %25’inin çatıdan kaynaklandığı göz önünde bulundurulursa, çatıda yalıtımın bu tasarrufta ne kadar önemli bir rol oynadığı açıkça görülüyor.

İzoçatı Kiremitaltı, hem ısı hem su yalıtımını aynı anda yapan yalıtım levhası. İzoçatı Kiremitaltı levhası, çatılarda direkt olarak kiremitin altına döşeniyor. Mukavemeti yüksek sert bir malzeme olduğu için çatıda merteklerin üzerine döşenirken kaplama tahtasına gerek kalmıyor. Bunun sonucunda, çatıda %70’e varan oranlarda ahşaptan ve ahşap işçiliğinden tasarruf sağlanabiliyor. Üzerinde bulunan film tabakası ve EPS bileşimi aynı anda hem su hem ısı yalıtımını kusursuzca yerine getirmesini sağlıyor.

Boyutları 107x62 cm olan İzoçatı Kiremitaltı, özellikle kırma çatılarda kiremit altında üstün performans sağlıyor. Düşük ısı iletkenlik değeri (0.030<λ<0.034 w/m.K) ile yüksek ısı yalıtımı sağlayabilen bir ürün. 4 cm kalınlığı 25 ve 30 kg/cm³ yoğunluğuyla yüksek eğilme mukavemetine sahip. Lamba zıvanalı bini sistemi ile hem ısı köprülerini önlüyor; hem de kesintisiz su yalıtımı sağlıyor. Bakteri ve mantar üretmeyen sağlıklı bir yapıya sahip. Hava kanalları sayesinde kiremit altında oluşabilecek yoğuşmayı engelliyor. Birleşim yerlerindeki binileri sayesinde buhar geçirgenlik sağlıyor. Alev yürütmeyen B1 sınıfı yanmazlık özelliğine sahip . Tek başına çatı örtüsü olarak kullanılmıyor, bu nedenle kiremit ile örtülmesi gerekli. Kanalları vasıtası ile suyu levhadan levhaya aktararak su yalıtımını sağlarken, binileri vasıtası ile de ısı köprülerini engelliyor.

Kullanımı
Çatılarda kiremit altına döşenerek, ısı ve su yalıtımını aynı zamanda sağlıyor. Üst ve yan binileri ile birlikte polistren film kaplaması sayesinde kiremit altına sızabilecek suyun izolasyonunu sağlıyor. Yapısındaki hava kanalları sayesinde; oluşacak hava sirkülasyonu ile kiremitin altında oluşan yoğuşmayı engelliyor.

Çatıda oluşan ısı transferini azaltarak, binaların ısıtma ve soğutma giderlerinde büyük tasarruf sağlıyor. Ayrıca her bir levhanın üzerinde bulunan oluklar sayesinde, kiremit döşendikten sonra kiremit altında hava sirkülasyonuna olanak verdiği için, kiremitin kuru kalmasına olanak sağlıyor. Böylece çatıda yalıtım için istenen tüm koşullar kolayca yerine getirilmiş oluyor. 62 x107 cm'lik levhalar şeklinde çatıya döşenmesi, uygulamada çok büyük kolaylık sağlıyor. Levhalar hem yandan hem de üst kısımlarından kanallı, bindirmeli kilit sistemine sahip. Bu, yapıda hem su hem de ısı yalıtımı için bir birleşim kesiti oluşturuyor.

Avantajları
• Hem su hem ısı yalıtımı, tek ürünle çözülebiliyor.
• %70’e varan ahşap ve ahşap işçiliği tasarrufu sağlıyor.
• İki yalıtım problemine tek ürünle çözüm sunduğu için işçilik tasarrufu sağlıyor.
• Üst ve yan binileri sayesinde ekstra güvenlik avantajı var.

Uygulaması
Kılıçoğlu İzoçatı Kiremitaltı levhası çatılarda kiremit taşıyıcı 2.5x5 cm’lik çıtaların altına döşeniyor. 25 ve 30 kg/m³ yoğunluğuyla yüksek mukavemetli bir malzeme olduğu için çatıda merteklerin üzerine döşenirken komple rabıta tahtasına gerek kalmıyor.

İzoçatı Kiremitaltı levhası döşenmesi için merteklerin üzerine 33-34 cm aks aralığı ile kaplama tahtası uygulamak yeterli. Bu sayede çatıda %70 oranında ahşaptan ve ahşap işçiliğinden tasarruf ediliyor.
Aralıklı olarak kaplama tahtası uygulamasının ardından Kılıçoğlu izoçatı kiremitaltı levhası saçak hattından başlanarak mahya hattına kadar lamba zıvanalı özel yapısı ile kolaylıkla döşeniyor.
İzoçatı Kiremitaltı levhaları döşendikten sonra üzerine 2.5x5 cm’lik kiremit çıtaları sabitleniyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, çıta sabitleme işleminin kanal kısmından yapılmaması gerektiği. Bu kanallardan çivileme yapıldığında su yalıtımı delindiğinden, su tahliyesi esnasında çivi deliklerinden su kaçırma ihtimali doğabiliyor.
Çıtalama işleminin ardından kiremitlerin döşenmesi işlemine geçiliyor.

 

İSTANBUL ÇELİK ÇATI

Çatılar farklı isimlendirilse de, genel anlamda çatı çeşitleri aşağıdaki gibidir.

Sundurma Çatı
Tek yüzeyli çatı da denilen sundurma çatının, yapımı kolay ve maliyeti azdır. Çamaşırlık, garaj, kömürlük, bahçıvan odası gibi açıklığı az olan yerlerde uygulanır. Müstakil binalarda, ayrık olarak uygulandığı gibi başka bir binanın duvarına dayalı şekilde de yapılabilmektedir.

Beşik Çatı
Çift yüzeyli çatı da denilen beşik çatının akıntısı, iki yönlüdür. İki yüzey birbirine, bir mahya ile bağlanmıştır. Binanın ön ve arka duvarlarının oluşturduğu üçgen yüzeyler, kalkan duvarlarıyla kapatılır. Çatı eğiminin fazla alınması durumunda, çatı arasından da yararlanma imkanı doğar. Genellikle dikdörtgen planlı iş yeri, ahır, garaj vb. yerlerde uygulanır.

Kırma Çatı
Kırma çatıya çok yüzeyli çatı da denilmektedir. Yüzeylerinin, dört yöne de eşit değerde eğimleri vardır. Tüm saçaklar, yatay ve genellikle aynı düzlem üzerindedir. Yüzeyler birbirine düz, eğik, düşük, ve dere mahyalarla bağlanır. Eğik, dere ve düşük mahyaların plandaki konumları, bağlandığı saçak ve mahyalara göre 45 derece ya da açık ortayı durumundadır.

Mansard Çatı
Beşik ya da kırma çatının iki ayrı eğimde uygulanmasıdır. Çatı arasını, konut veya depo olarak kullanmak amacıyla yapılır.

 

Kule Çatı
Küçük boyutlu plan üzerine ve genellikle kare, çokgen ya da daire şekilli olarak uygulanır. Çatı yüzeyleri ve eğik mahyaları, tepede bir noktada birleşir.

Fenerli Çatı
Beşik ve sundurma çatıların birlikte uygulanmasıyla oluşturulur.

 

Set Çatı
Beşik çatıların, yan yana dizilmeleriyle oluşur. Ancak yüzeyler, daha çok güneş ışığı alabilmek için, birbirleriyle 90 derece lik açı yapar. Güneş ışığının en çok etkilediği yüzeylere, geniş pencereler konur.

Kombine Çatı
Sundurma çatı yüzeylerin, kademeli olarak uygulanmasıyla oluşturulur. Fenerli, şet ve kombine çatılar genellikle fabrika, iş yeri, sera, ahır, vb. yerlerde, çatıyı fazla yükseltmemek ve daha çok güneş ışığı alabilmek amacıyla uygulanırlar.

 

 

Yağmur oluğundaki yarım asırlık deneyim ve inovasyon anlayışla geliştirdiği yeni Vodalis sistemini kullanıcıların beğenisine sundu. Kalite ve inovasyon Albayrak  kullanıcılarının hiç de yabancı olmadığı iki önemli unsur. Albayrak mühendisleri 50 yıldır yüksek teknoloji ürünleri geliştiriyor ve kullanıcılarına hatasız bir kalite sunuyor. Vodalis Sistem bu deneyimin mükemmel bir göstergesi.

Küçük Detaylar Büyük Farklar Yaratır
Özgün bir kavisli tasarıma ve özel bir damlalığa sahip olan yeni Vodalis Sistem, birçok teknik üstünlükleri de bünyesinde barındırıyor. Vodalis Sistem, zorlu iklim koşulları için uygun olup, mükemmel genleşme kontrolü ile güçlü ısı değişimlerinden etkilenmeyecek şekilde dizayn edilmiş.

Geniş renk yelpazesine sahip olup UV ışınlarına karşı dirençli. Bu da zaman içinde renginin değişmeyeceğinin garantisi. Vodalis, contasız yapıştırmalı bir sistem. Bu da sistemin zaman içinde sızdırmayacağının bir garantisi.

Vodalis Sistem standartların üzerinde bir dayanımla üretiliyor. Bir kişi yağmur oluğuna rahatlıkla merdiven dayayıp çalışma yapabiliyor. Vodalis Sistem 140 mm'lik ölçüsünün yanı sıra Ø80 ve Ø100'lük iki farklı iniş seçeneğiyle yüksek hidrolik kapasiteye sahip. İki farklı estetik için iki farklı kelepçe seçeneği: Klasik ve gizli kelepçe.

Yine Bir İnovatif Çözüm: Tahliye Ayağı
Yağmur iniş borusunun son tahliye noktasında, artık klasik dirseklerin yerini "tahliye ayakları" alıyor. Son derece estetik, çok daha sağlam ve darbe emici özelliklere sahip olan tahliye ayakları Vodalis Sistem'in sunmuş olduğu çarpıcı bir yenilik.

 

Çevreye duyarlı teknolojiler gelecek kuşaklar için doğal kaynakların korunmasında önemli bir rol oynuyor. Yeniklikçi düşünceler, sürekli ilerlemeler ve doğal çevreye duyarlılık  işleyişinin anahtarları oldu.Albayrak ekolojik çözümler adına ürün gamına bir yeni ürün daha ekledi: Alabyark EcoSolar PV Çatı Panelleri. Çevreye duyarlı Çatı Panelleri, güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretilmesine yardımcı oluyor.

Albayrak EcoSolar PV Çatı Paneli, Trimo SNV-3L Çatı Panelleri’nden ve bu panellerin hadvelerinin arasına entegre edilmiş ince bir fotovoltaik modülün birleştirilmesinden oluşturuldu.Çatı Panelleri endüstriyel binalar, alışveriş merkezleri, okullar ve daha birçok binada kullanılabiliyor.

Bina sahibinin üretilen elektrik enerjisini kendi binasında kullanmasını, fazla elektrik enerjisini ana elektrik hattına satmasına ve bu yolla yatırım maliyetlerinin geri dönüşümüne yol açıyor.Tüm bunlara ek olarak  kullanıcılara destek sağlaması açısından Albayrak Çatı Sistemleri adında bir program geliştirdi ve bu program vasıtası ile güneş enerjisi santralinden ne kadar enerji üretileceği tahmini olarak hesap edilebiliyor.

 

 

Diğer adi “tek yüzeyli çatı” olan sundurma çatılar, yapımı kolay, ucuz maliyetli olup garaj, kömürlük ve bahçıvan odası gibi küçük açıklıklı yerlerde uygulanmaktadır. Bu çatılar ya tek bir bina çatısı olarak ya da bina duvarına dayalı eklenti çatısı olarak yapılabilmektedir.

 

Mühendislik statik hesabı yapılmış çatı makasları, deprem bölgesi olan ülkemizdeki yapılarda da son derece önemli bir faktör olarak ortaya çıkar. Dünyada deprem bölgelerindeki yapıların çatı yüklerini hafifletmek ve çatıyı her türlü yük güçlerine karşı dirençli hale getirerek çok daha güvenli bir yapı ortaya çıkarmak için mühendislik hesabı yapılmış ahşap karkas çatı makasları kullanılır.

Fabrika ortamında her türlü statik analizi yapılıp, değişik güç ve kuvvetlere göre dizayn edilmiş çatı makaslarını milimetrik olarak imal etmek; özel mühendislik yazılımları ve çelik bağlantı plakaları kullanarak mümkündür. Mühendislik ve statik analiz yazılımları imalat ve montaj bölgelerinde gerekli olan yük opsiyonlarına (deprem, fırtına, kar vs.) cevap verecek tüm statik veriler ile entegre edilmiştir. Bunun yanında özel dizayn yükleri de yine bu standart yüklerle beraber aynı anda dizayn edilip makaslar her türlü yük kondisyonuna göre statik açıdan kontrol edilmiş olarak bitirilir. Mühendislik yazılımlarının bu gücü sayesinde, sizler çatınız imal edilmeden ileride olabilecek her türlü yük opsiyonuna göre kontrol edilmiş ve bu güçlere karsı durabilecek şekilde dizayn edilmiş bir çatı altında güvenle oturma şansına sahip olursunuz. 

Fabrikada imal edilip inşaat sahasına gelen makasların montajı iş sahasında farklı kolaylıklar sağlar. Milimetrik olarak imal edildiklerinden sorunsuz olarak yerlerine monte edilirler. Marangozluk isçiliği ortadan kalkar sadece aks arası mesafesi ayarlanmak sureti ile komple çatı montajı bir günde bitirilir.

 

STYROFOAM levhaları ile betonarme eğimli çatılar yalıtılırken, mineral lifli ısı yalıtım malzemeleriyle yalıtılması durumunda monte edilmesi gereken ahşap kadronların yapımına gerek kalmaz. Yüksek mukavemetli Styrofoam yalıtım levhalarının, çatı son kat örtüsünden (kiremit vs.) gelen ve çatıya binen farklı yüklere karşı dayanımı yüksektir. Betonarme kırma çatı yalıtımının, ters çatı sistemine benzer prensipleri ve avantajları vardır: Bitümlü su yalıtım membranı doğrudan ısı yalıtımı altındaki betonarme üzerine uygulanması tavsiye edilir, böylece ısı yalıtımının ve diğer tabakaların yerleştirilmesi hava şartlarından bağımsız olarak yapılabilir.
 
   
 
Tek Kat Isı Yalıtımı Çatılar
Bitümlü su yalıtım membranı serilen beton çatı üzerine, saçaklardan başlayarak Styrofoam levhaları ısı köprüsü oluşturmayacak şekilde ve şaşırtmalı olarak yerleştirilir. Yalıtım levhaları özel dübeller kullanılarak baskı çıtaları üzerinden beton yapıya tespit edilir. Tespit noktalarının sayısı ve yeri, yapı ile ilgili mühendislik ihtiyaçlarına uygun olarak uzman bir mühendis tarafından hesaplanmalıdır. Öncelikle matkapla, baskı çıtaları üzerinden betonarme çatıya doğru ısı yalıtım malzemesi geçilerek dübeller için delikler açılır ve baskı çıtaları betonarme çatıya dübel ile sabitlenir. 40 mm kalınlıkta olması tavsiye edilen baskı çıtaları üzerine, kiremit tespit çıtaları veya shingle uygulanacaksa OSB ahşap yonga levhalar yerleştirilir.

İki Kat Isı Yalıtımı Çatılar
Kalınlığı çok fazla olan (? 100 mm) ısı yalıtım uygulamalarında emniyetli, uzun tespit elemanlarının temini ve yalıtım katmanının baskı çıtalar yardımıyla betonarme çatıya uygulanmasında zorluklarla karşılaşılabilir. Styrofoam levhalarının kalın uygulanması ve yüksek bükülme mukavemetinden dolayı, tespit elemanı sayısında önemli artış yapılma zorunluluğu ortaya çıkar. Bu durumda çift tabakalı bir yerleştirme daha uygun çözüm olabilir.

Bu uygulama aynı zamanda beton çatı yüzeyinin düzgün olmaması ve düzeltme gerektiği durumda da çözüm olabilir. Polimer bitümlü çatı örtüsü üzerine eğime paralel olarak yerleştirilen kesiti 50/75 veya 60/80 olan çıtalar önce betonarme çatıya sabitlenir. 50-60 mm kalınlığında çıtalar arasına boşluksuz ve tam yerleşecek ölçülerde kesilmiş ROOOFMATE PS levhaları, solventsiz bitümlü soğuk bir yapıştırıcı ile bitümlü membrana yapıştırılarak yerleştirilir.

Uygulama hatalarından dolayı oluşabilecek geniş açıklıklar ve derzler ısı köprüsü oluşturmamalıdır. Ahşap çıtalar arasındaki ilk sıra yalıtım levhaları daha sonraki montaj çalışmaları için üzerinde gezinmek üzere kullanılacaksa, beton tabana mekanik olarak tespit edilerek çalışma güvenliği sağlanmalıdır. Bundan sonra ikinci yalıtım tabakası, daha önce yerleştirilen baskı çıtaları üzerine, "Çatı Tahtasız Mertek Üzeri ROOFMATE PS" bölümünde ahşap kırma çatılar için tarif edildiği şekilde merteklere tespit yapılıyormuş gibi uygulanır. Bu uygulama yöntemi, 180-200 mm kalınlığa kadar ısı yalıtım levhalarının betonarme çatılara uygulamada pratik bir çözüm sunar.

 

Günümüzde, bir çatının yapılması, çeşitli yerel ve uluslararası mimari yasalara tabidir. Bir çatının dizaynında kullanılan çatı malzemeleri , nasıl yapıldığı ve dayanıklılığı yasalarla belirlenmiştir.

Sıcak, romantik ve kendine has bazı özellikleri ile çatı katı, iyi tasarlanmadığında ciddi sorunlar yaşatacak bir alan olarak düşünülmelidir. Eğer çatı katında yaşam sürülecek ve depo, atölye vb. amaçlı kullanılmayacaksa bazı konulara dikkat edilmelidir.

 

Düzenlemelere oncelikle isi yalitimindan başlamalısınız. Bunu mümkün olduğunca ekonomik yollarla çözmeniz icin piyasada satılan bazı malzemeleri incelemeniz gerekir.

Ancak unutmayalım ki; ahşap, tasyunu gibi dogal yapisi olan malzemeler pek saglikli olmamaktadir. Ayrica bu maddelerin ısı iletkenliğide düşüktür. Taş, metal ve demir gibi dokuda olan maddelerin ısı iletkenliği yüksektir.

Çatı katının iç alanının düzenlenmesinde, kullanılamayan alanlarda hesap edilmelidir. Çatı katının en görünen yerlerini, orta bölüme göre düzenlemek, insan boyundan yüksek alanlara daha çok yer bırakmanız rahatlığını da beraberinde getirecektir.
     
Eşya seçiminde ise, küçük eşyalar seçilmeli veya ölçüler alınarak, mekana uygun yaptırılmalıdır. Dikkatlice uygulandığında en küçük alan bile işlevselliğini koruyacaktır.

Bizim burada yazdığımız, eski bir yapının çatı katı ve beraberinde getirdiği bazı sorunlardı. Günümüzde inşa edilen çatı katları, en ince ayrıntılarına kadar düşünülerek projelendiriliyor. Yeni bir yapı dahi olsa tavsiyemiz; çatı yapılırken kullanılan malzemeyi öğrenmenizdir. Bir çoğunda daha sıcak bir görünüm sağlanması açısından lambri uygulanır. Bu durumda, lambri ile çatı arasında kalan bölümde hangi tür malzemenin kullanıldığını anlamanız biraz daha zor olacaktır.

Biz Doğru Ürünün, Doğru Çatı Da Kullanılmasının Nedenli Önemli Olduğunun Bilincinde Olduğumuz İçin, Çatı Malzemeleri Yelpazemizi Olabildiğince Geniş Tutmaya Özen Gösteriyor Ve Sizlere Bu Doğrultu Da Hizmet Sunmayı Bir Borç Biliyoruz.

 

İş yeri çatılarında çoğunlukla Eternit, Trapez saç gibi malzemeler kullanılmaktadır.Bu çatıların en büyük sorunlarını – zaafiyetlerini aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür.
1-Çatı Örtüsünün sıcak-soğuk-rüzgar etkileriyle küçük hareketleri ( yani bilinen ifadeyle çatı örtüsünün çalışması) sonucunda ek yerlerinde açılmalar, tespit vida diplerinin genişlemesi kaçınılmazdır..Bu ise çatının akması, rüzgarlı havalarda ses yapması demektir.
2-Eternit veya trapez saçlarda ilerleyen zamanlarda oluşan delikler, çatlaklar, çürümeler çatıyı kullanılamaz hale getirmektedir.
3-Çatı saçağı ile duvar arasında kalan boşluklar hiç bir şekilde tam olarak kapıtılamadığından buralardan da yağmur, kar, çevrenin bütün TOZLARI , hatta kuşların girişi önlenememektedir. Soğuk-sıcak rüzgarlar bu boşlukların bir tarafından girip diğer tarafından çıkarak iç mekanın aşırı soğuması veya ısınmasına sebep olmaktadır.

 


Poliüretan köpük; Çatı, Eternit, yapılarda alttan, üstten püskürtme yöntemi istenilen kalınlık ölçüsünde uygulamak mümkündür.
Püskürtme köpük ile kaplama yapılan alanda, ek yerlerin tek parça olarak iyi bir ısı yalıtımı yapılmasını sağlar.

 

Alttan uygulama, yüzde yüz yapışma etkisinden dolayı tavana yapışan köpük herhangi bir zorlama olmadığı sürece kopma, dökülme şansı yoktur.

Çatıda bulunan mevcut boş betona uygun olan seçenekle oturtma veya beşik çatı; ızgaralarda 5 x 10, mahyelerde ve direklerde 8 x 8 olmak üzere yapılıp, üzerinin de komple eternit ile kaplanması.

Bacaların ve bilimum yerlerdeki tuğlaların örülüp sıvanarak bitirilmesi. Asma derelerin 4 köşe plastik pimaş olarak yapılması ve aşağıya doğru iniş borularına bağlanması.

Baca dipleri ve aydınlık kenarlarında bulunan tüm açık alanların kaplanarak su izalasyonu yapılması. Mahyenin harçlanması. Çatının anahtar teslimi olarak teslim edilmesi.

Yapılar çatılardan, ışık alması için,yada hafif olması için çatı örtüsü Eternit malzemesi tercih edilir.eternit malzemesi renk çeşitleriyle çok albenisi vardır. Eternit altı konsriksiyonuna göre montaj şekli vardır.

 
Powered by Tags for Joomla

Dünyanın En Çok Tercih Edilen Panel Kiremit Sistemleri

sundurmacati.net

Profesyonel Sundurma Çatı ve Dış Cephe Sistemleri

 sundurmacati.net

Uzun Ömürlü ve Garantili İç Cephe Mantolama Hizmetleri

sundurmacati.net